fbpx

Kwoty wolne od potrąceń w II półroczu 2024 r.

kwoty-wolne-od-potracen-w-II-polroczu-2024-r

Spis treści

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia przepisy wymagają pozostawienia kwoty wolnej od potrąceń. Dotyczy to wszystkich potrąceń, z wyjątkiem potrącania należności alimentacyjnych. Wysokość kwot wolnych od potrąceń ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku lub półroczu. Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę uległo podwyższeniu do kwoty 4.300 zł.

Wysokość kwot wolnych od potrąceń

Zgodnie z art. 871 § 1 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75% wymienionego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% wymienionego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p. (kary porządkowe).

Natomiast w przypadku potrąceń dobrowolnych, dokonywanych za pisemną zgodą pracownika, wolna od potrąceń jest kwota:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wcześniej – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  • 80% wymienionej kwoty – przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy (art. 91 § 2 K.p.).

Obliczenie kwoty wolnej

Kwoty wolne od potrąceń ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zmieniało się dwukrotnie:

  • w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wynosiło 4.242 zł,
  • w okresie od 1 lipca do 31 grudnia wynosi 4.300 zł.

Przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń odlicza się składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania. W przypadku zatrudnienia pracownika na część etatu kwoty wolne od potrąceń podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do obowiązującego pracownika wymiaru etatu (art. 871 § 2 K.p.). Ustalając kwoty wolne od potrąceń dla niepełnoetatowca, w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru etatu takiego pracownika, a dopiero w drugiej kolejności odlicza się obciążenia składkowo-podatkowe oraz wpłaty do PPK dla pracowników, którzy nie zrezygnowali z ich dokonywania.

Wypłata za czerwiec w lipcu br.

W przypadku wypłaty wynagrodzenia za pracę za czerwiec 2024 r. w lipcu 2024 r., przy dokonywaniu potrąceń należy stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości obowiązującej w dacie potrącenia, czyli ustaloną na podstawie wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w lipcu 2024 r. Tak wynika z pisma Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 stycznia 2011 r., znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP, w kwestii stosowania kwoty wolnej od potrąceń. PIP uznała w nim, że: „(…) Dokonując potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca obowiązany jest stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia (…)”.

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.

Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. w ich podstawowym wariancie, tj. dla pracownika, którego nie dotyczą zwolnienia podatkowe, nienależącego do PPK, a także który nie skorzystał z możliwości podziału kwoty zmniejszającej podatek między płatników przedstawiono w tabeli poniżej.

Wymiar czasu pracy

Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych

    

1/1

3.261,53 zł

2.961,53 zł

3.267,53 zł

2.967,53 zł

3/4

2.528,39 zł

2.228,39 zł

2.532,39 zł

2.234,39 zł

1/2

1.688,26 zł

1.495,26 zł

1.688,26 zł

1.501,26 zł

1/3

1.125,51 zł

1.007,51 zł

1.125,51 zł

1.013,51 zł

| 90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych |

| 1/1 | 2.935,38 zł | 2.665,38 zł | 2.940,78 zł | 2.670,78 zł | | 3/4 | 2.275,55 zł | 2.005,55 zł | 2.279,15 zł | 2.010,95 zł | | 1/2 | 1.519,43 zł | 1.345,73 zł | 1.519,43 zł | 1.351,13 zł | | 1/3 | 1.012,96 zł | 906,76 zł | 1.012,96 zł | 912,16 zł |

| 80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych |

| 1/1 | 2.609,22 zł | 2.369,22 zł | 2.614,02 zł | 2.374,02 zł | | 3/4 | 2.022,71 zł | 1.782,71 zł | 2.025,91 zł | 1.787,51 zł | | 1/2 | 1.350,61 zł | 1.196,21 zł | 1.350,61 zł | 1.201,01 zł | | 1/3 | 900,41 zł | 806,01 zł | 900,41 zł | 810,81 zł |

| 75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych |

| 1/1 | 2.446,15 zł | 2.221,15 zł | 2.450,65 zł | 2.225,65 zł | | 3/4 | 1.896,29 zł | 1.671,29 zł | 1.899,29 zł | 1.675,79 zł | | 1/2 | 1.266,20 zł | 1.121,45 zł | 1.266,20 zł | 1.125,95 zł | | 1/3 | 844,13 zł | 755,63 zł | 844,13 zł | 760,13 zł |

Podsumowanie

Kwoty wolne od potrąceń w wynagrodzeniach pracowniczych są istotnym elementem ochrony pracownika przed nadmiernym obciążeniem finansowym. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2024 r. do 4.300 zł wpłynęło na zwiększenie tych kwot, co z kolei zapewnia większą ochronę dochodów pracowników.

Warto, aby pracodawcy oraz pracownicy byli świadomi obowiązujących przepisów i dostosowali się do zmian, aby zapewnić prawidłowe i zgodne z prawem dokonywanie potrąceń. W przypadku pytań dotyczących kwot wolnych od potrąceń, zapraszamy do kontaktu z naszym biuro rachunkowe WARIDO, które zapewni fachową pomoc i doradztwo w tym zakresie.

Autor treści: Katarzyna Wilk

Oferta Warido

Zapraszamy do kontaktu! Skup się na swoich inwestycjach, a my zajmiemy się Twoją księgowością. Skontaktuj się z nami, aby umówić konsultację pod numerem +48 537 726 726.

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

zatrudnianie-obywateli-ukrainy-po-1-lipca-2024-r

Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, zdobyły ogromną popularność jako forma inwestycji. Aktualna wartość Bitcoina wynosi około 245 tysięcy złotych. Choć handel kryptowalutami może przynieść znaczne zyski, ważne jest zrozumienie związanych z tym obowiązków podatkowych.

Czytaj więcej »
nowe-przepisy-dla-operatorow-platform-cyfrowych-2024

Nowe przepisy dla operatorów platform cyfrowych 2024

Od 1 lipca 2024 roku wejdą w życie przepisy nakładające na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania administracji podatkowej informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za pośrednictwem tych platform. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 23 maja 2024 roku, która wprowadza nowe regulacje w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi krajami.

Czytaj więcej »
fuzje-transgraniczne-globalny-sukces-dlafirm

Fuzje Transgraniczne – globalny sukces dla firm

Globalizacja gospodarki oraz dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że coraz więcej firm decyduje się na ekspansję międzynarodową. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu są fuzje transgraniczne. Proces ten umożliwia przedsiębiorstwom dostęp do nowych rynków, technologii oraz zasobów, które w przeciwnym razie byłyby trudno dostępne. W artykule przyjrzymy się bliżej, czym są fuzje transgraniczne, jakie korzyści przynoszą oraz jakie wyzwania wiążą się z ich realizacją.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.