fbpx

Jak zatrudnić pracownika sezonowego?

jak-zatrudnic-pracownika-sezonowego

Spis treści

Miesiące wakacyjne to okres, w którym stopa bezrobocia zawsze spada. W 2023 w maju było 5,1% bezrobotnych a w sierpniu już tylko 5%. Niby spadek o 0,1 p.p. nie jest duży, ale oznacza, że kilkadziesiąt tysięcy osób znalazło zatrudnienie. Statystyki poprawia praca sezonowa i zwiększone zapotrzebowanie na pracowników gastronomii, turystyki, a także prace związane ze zbiorami. Jeżeli otwierasz np. budkę z lodami nad morzem albo punkt z pamiątkami i szukasz rąk do pracy, przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jak pozyskać pracownika na sezon i legalnie go zatrudnić.

Jak zatrudnić pracownika na sezon 2024?

Kodeks Pracy ani żaden inny dokument o prawach i obowiązkach pracowniczych nie zna definicji pracownika sezonowego. Wobec czego należy przyjąć, że to taki sam pracownik jak inni. Można go zatem zatrudnić na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub skorzystać z pośrednictwa agencji pracy tymczasowej.

Z uwagi na charakter pracy sezonowej najczęściej praktykowane jest zatrudnianie pracownika na czas oznaczony, na umowę zlecenie lub o dzieło. Warto przy tym zastanowić się nad współpracą z rzetelną firmą oferującą usługi kadrowo-płacowe, która poprowadzi akta osobowe pracowników sezonowych, naliczy ich wynagrodzenia i zajmie się deklaracjami ZUS i PIT.

Pracownik sezonowy z agencji pracy

Współpraca z agencją pracy tymczasowej ma tę zaletę, że zdejmuje z przedsiębiorcy (określanego ustawą z dnia 3 lipca 2003 r. o zatrudniania pracowników tymczasowych mianem pracodawcy użytkownika) szereg obowiązków formalnych: począwszy od rekrutacji pracowników sezonowych, przez wypłatę wynagrodzeń i realizację obowiązków względem ZUS i US po powinności związane z zakończeniem zatrudniania (np. wystawienie świadectwa pracy). Wszystko to spoczywa na agencji pracy.

Z kolei do obowiązków pracodawcy użytkownika należy m.in.:

  • zapoznanie pracownika sezonowego z zakresem jego obowiązków,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika,
  • udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  • traktowanie pracownika nie mniej korzystnie pod względem warunków i organizacji pracy niż pracowników stałych.

Co ważne w pracy sezonowej – ustawa o nie przewiduje minimalnego okresu zatrudnienia ani częstotliwości korzystania z pomocy pracownika (poza ograniczeniem, że ta sama osoba może pracować na rzecz jednego pracodawcy przez 18 miesięcy w ciągu  36 kolejnych miesięcy). Daje to dużą swobodę z korzystania ze wsparcia tego typu pracowników.

Przykład 1

Pani Marta prowadzi restaurację nad morzem, w której zatrudnia na stałe 5 pracowników. W okresie letnim zdecydowała się nawiązać współpracę z agencją pracy tymczasowej, która deleguje do niej pracowników. Do dyspozycji pani Marty jest w każdym tygodniu 3 pracowników sezonowych i oprócz tego kolejnych 3 przychodzących do pracy tylko na weekend.

Umowa o pracę sezonową na czas oznaczony

Inny sposób na zatrudnienie pracownika sezonowego to podpisanie z nim umowy na czas oznaczony. Taka umowa różni się nieco od innych umów zawieranych na czas określony. Wynika to z faktu, że zastosowanie ma art. 251 § 4, który mówi, że w celu wykonywania pracy o charakterze sezonowym nie obowiązuje ograniczenie do 3 razy lub 33 miesięcy (które to występuje przy „zwykłych” umowach o pracę zawartych na czas określony).

Umowa o pracę sezonową – co musi zawierać?

Sporządzając umowę na czas określony w celu wykonywania pracy sezonowej, należy zadbać, aby z treści jednoznacznie wynikało, że praca na charakter sezonowy. Trzeba wskazać, że pracodawca angażuje pracownika na okres trwania konkretnego sezonu, ponieważ w tym czasie występuje zwiększone, czasowe zapotrzebowanie na pracowników.

Istotne jest również wyznaczenie terminu zakończenia umowy sezonowej, który może być ustalony na konkretną datę, podobnie jak w standardowych umowach na czas określony, lub jako zdarzenie, które spowoduje automatyczne rozwiązanie umowy.

Alternatywą łatwiejszą i często bardziej ekonomiczną do nawiązania współpracy z pracownikiem sezonowym jest podpisanie umowy cywilnoprawnej, na przykład umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Głównym atutem takiego rozwiązania jest możliwość elastycznego kształtowania warunków umowy i współpracy, zgodnie oczywiście z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo, łatwość w zakończeniu współpracy jest kolejnym plusem tej formy umowy.

Umowy cywilnoprawne nie są regulowane przez przepisy Kodeksu pracy. To oznacza, że osoba wykonująca zlecenie lub dzieło nie korzysta z przywilejów pracowniczych, jednak ma pewne prawa do:

  • otrzymywania wynagrodzenia za wykonaną pracę,
  • pracowania w bezpiecznych i higienicznych warunkach,
  • przechodzenia badań lekarskich u lekarza medycyny pracy oraz uczestniczenia w szkoleniach BHP, jeśli charakter wykonywanej pracy tego wymaga.

Zatrudnienie obcokrajowca w pracy sezonowej

Polskie przepisy ułatwiają zatrudnienie w pracy sezonowej obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. W przypadku obywateli Ukrainy dopuszcza się zatrudnienie ich na podstawie  powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy. Zasada ta obowiązuje do 30 czerwca 2024 i warto śledzić zmiany w prawie, ponieważ być może zostanie przedłużona.

Obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji i Mołdawii można zatrudnić w oparciu w zezwolenie na pracę typu S. Wniosek o wydanie tego zezwolenia na pracę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy. Opłata za złożenie wniosku to 30 zł.

Oferta Warido

Nasza usługa kadry i płace to więcej niż tylko outsourcing. To partnerstwo oparte na zrozumieniu specyfiki Twojej firmy i branży. Oferujemy spersonalizowane rozwiązania, które nie tylko spełniają standardowe wymogi, ale także wspierają Twój biznes w osiąganiu długoterminowych celów.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o tym, jak możemy wspierać Twoją firmę w drodze do sukcesu!

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nam.

Szukasz usług i wsparcia w tym zakresie?
Uzupełnij poniższy formularz.
Przygotujemy indywidualną ofertę!

remont-a-modernizacja-srodka-trwalego-jakie-sa-roznice

Remont a modernizacja środka trwałego – jakie są różnice?

Wprowadzenie do Inwestycji w Majątek Stały Jako właściciel firmy, zrozumienie, na co przeznaczasz środki na majątek trwały, jest kluczowe. Czy to zwykły remont, czy gruntowna modernizacja, wpływa to na sposób, w jaki te wydatki wpisują się w twoje koszty firmowe. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co zaliczasz do kosztów bezpośrednio, a co przez amortyzację.

Czytaj więcej »
zwolnienie-z-podatku-pcc-przy-nabyciu-samochodu-przez-spolke-cywilna

Zwolnienie z podatku PCC przy nabyciu samochodu przez spółkę cywilną

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) obciążone są różne transakcje, w tym umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku PCC, w przypadku nabycia rzeczy ruchomych, to kupujący staje się podatnikiem, a stawka podatku wynosi 2%.
Warto wiedzieć, że w przypadku spółki cywilnej, nie jest ona traktowana jako podatnik PCC – rolę tę pełnią wspólnicy spółki. Wynika to z faktu, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej. Obowiązek podatkowy ciąży więc na wszystkich wspólnikach solidarnie.

Czytaj więcej »
wyplata-z-PPK-a-rozliczenie-podatkowe

Wypłata z PPK a rozliczenie podatkowe

Wprowadzenie reformy systemu emerytalnego w Polsce rozpoczęło nowy rozdział w planowaniu finansowej przyszłości obywateli. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są jednym z rozwiązań zachęcających do gromadzenia oszczędności. W tym tekście zgłębimy, jak wypłaty z PPK wpływają na obowiązki podatkowe.

Czytaj więcej »
zarzadzanie-wydatkami-firmowymi-a-koszty-prywatne

Zarządzanie wydatkami firmowymi a koszty prywatne

Prowadzenie księgowości uproszczonej w różnego rodzaju przedsiębiorstwach musi odbywać się w zgodzie z określonymi przepisami prawnymi. Wspomniane reguły co rusz ulegają zmianom. Z punktu widzenia przedsiębiorców oraz księgowych zajmujących się sprawami administracyjnymi firmy niejednokrotnie stwarza to ogromne pole do wykorzystywania różnorodnych luk w przepisach celem zmniejszenia obciążeń podatkowych. Postępowanie takie nosi miano kreatywnej księgowości. Warto dowiedzieć się, co to takiego oraz w jaki sposób takie działanie wpływa na możliwość sztucznego zawyżania zysków przez spółki.

Czytaj więcej »
ksiegowosc-fundacji-rodzinnych-jak-zarzadzac-podatkami

Księgowość fundacji rodzinnych – jak zarządzać podatkami?

W obecnych, dynamicznie zmieniających się realiach prawnopodatkowych, fundacje rodzinne stają przed nieustannym wyzwaniem utrzymania zgodności ze złożonymi przepisami podatkowymi. Ten artykuł ma na celu rzucić światło na kluczowe aspekty funkcjonowania fundacji rodzinnych w kontekście polskiego prawa podatkowego. Poruszając temat ich uczestnictwa w spółkach cywilnych, analizujemy nowe wytyczne i interpretacje prawnopodatkowe, które mają bezpośredni wpływ na ich operacje finansowe. Przedstawiając różnice pomiędzy spółkami cywilnymi a prawa handlowego, wyjaśniamy, jak te rozróżnienia mogą kształtować podatkowy krajobraz dla fundacji rodzinnych. W artykule podkreślamy również znaczenie profesjonalnych usług księgowych, które mogą znacząco ułatwić nawigację po trudnych przepisach i pomóc w uniknięciu kosztownych błędów podatkowych. Zapraszamy do lektury, by zgłębić te istotne zagadnienia i odkryć, w jaki sposób nasze usługi księgowe mogą przyczynić się do sukcesu i długoterminowej stabilności Twojej fundacji.

Czytaj więcej »
placa-minimalna-w-2024-roku-co-powinienes-wiedziec

Płaca minimalna w 2024 roku – co powinieneś wiedzieć?

Przedsiębiorcy, menedżerowie i liderzy biznesowi – w obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy, kluczowym aspektem zarządzania jest świadomość finansowa i prawna w kontekście wynagrodzeń. Oto aktualizacja, która wyposaży Was w niezbędną wiedzę dotyczącą najnowszych regulacji płacy minimalnej w 2024 roku, mających istotny wpływ na budżetowanie i strategie zatrudnienia.

Czytaj więcej »

Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.