Zaznacz stronę

Spółka OKD, a.s. z siedzibą w Karvinie  jest jedynym producentem węgla kamiennego w Republice Czeskiej.

W dniu 3 maja 2016 r. czeska spółka akcyjna  OKD, a.s. złożyła do czeskiego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości , do chwili obecnej 06 maja 2016 roku nie wyznaczono syndyka.

Zaistniała sytuacja pokazuje, iż na rynku usług finansowo-prawnych  spółka Warido Legal & Tax Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10 ( pokój 510), poprzez połączenie kapitałowe w Grupie Warido, prowadzącej  swoje działania na rynku polsko-czeskim, zapewnia polskim klientom pełen zakres usług prawnych na terenie obu krajów w zakresie postępowania upadłościowego lub układowego prowadzonego wobec OKD, a.s. z siedzibą w Karvinie.

Warido Legal & Tax Sp. z o.o. świadczy usługi o wysokim standardzie, oparte na jednolitych procedurach oraz fachowej wiedzy specjalistów z różnych gałęzi sektora finansowo-prawnego. Zdobyte doświadczenie w ramach prowadzonej współpracy z kancelariami czeskimi daje gwarancje analizy i zaproponowania najwłaściwszego rozwiązania dla wszelkich pojawiających się problemów w zakresie związanym ze zgłoszoną upadłością oraz bieżącego funkcjonowania, konsultacji przy negocjowaniu układu , dochodzenia roszczeń na terenie Polski i Czech.

Warido Legal & Tax Sp. z o.o. gwarantuje również kompleksowe doradztwo

w zakresie zagadnień prawa upadłościowego i naprawczego, prowadzi m.in. obsługę w zakresie sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentowania wierzycieli i dłużników wobec powołanego syndyka OKD, a.s. na każdym etapie postępowania upadłościowego i naprawczego, w tym  zgłaszania wierzytelności w toku postępowania upadłościowego i naprawczego. W ramach prowadzonych zleceń Warido Legal & Tax Sp. z o.o. prowadzi w bezpośredniej współpracy z kancelariami czeskimi oraz syndykiem  analizy mające przynieść maksymalnie efektywną ochronę interesów  naszych klientów . Warido Legal & Tax Sp. z o.o. zapewnia w związku z tym całościową i wszechstronną obsługę prawno-finansową wszelkich zagadnień związanych z wnioskiem upadłościowym OKD, a.s. z siedzibą w Karvinie.

W porozumieniu z czeskimi kancelariami obsługującymi upadłość OKD, a.s. z siedzibą w Karvinie uzgodniono adres do kontaktów dla podmiotów zainteresowanych obsługą w tym zakresie.

Wszelkie sprawy należy kierować na adres specjalnie wydzielonego biura :

Warido Legal & Tax Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10 ( pokój 510)

Telefon kontowy w sprawie upadłości OKD, a.s. z siedzibą w Karvinie +48 536 550 440.

Call Now Button