Nadzory
właścicielskie

Jesteś właścicielem firmy lub inwestorem. Traktujesz biznes poważnie, więc zależy Ci na efektywnym zarządzaniu firmą.

Odczuwasz jednak niespójność w działaniu kadry zarządzającej, której powierzyłeś kierowanie Twoją firmą. Zauważyłeś, że Zarząd często nie mówi językiem Twojej marki. Zauważyłeś, że podejmowane decyzje nie pokrywają się ze strategią biznesową, którą chcesz wdrożyć.

W takiej sytuacji z pomocą przychodzą specjaliści Warido.

Na życzenie właścicieli firm lub inwestorów prowadzimy nadzory właścicielskie i inwestorskie, zarówno firm, jak i prywatnych inwestorów.

Z punktu widzenia właściciela spółki bardzo istotne jest, by strategiczne decyzje, podejmowane przez zarząd, były spójne z polityką właściciela.

Miesięczny lub kwartalny monitoring wyników finansowych może być kluczowy dla rozwoju spółki. Równocześnie ów

monitoring pełni rolę bieżącej kontroli poczynań zarządu.

Warido w ścisłym kontakcie z właścicielem lub inwestorem przejmuje nadzór nad zadaniami rady nadzorczej oraz tworzy procedury zabezpieczające interes inwestora poprzez odpowiednie konstrukcje umów spółek.

Pomagamy tworzyć plany techniczno-ekonomiczne, restrukturyzujemy księgowość
i rachunkowość celem zapewnienia lepszej kontroli nad finansami.

W takiej sytuacji z pomocą przychodzą specjaliści Warido.

Na życzenie właścicieli firm lub inwestorów prowadzimy nadzory właścicielskie i inwestorskie, zarówno firm, jak i prywatnych inwestorów.

Z punktu widzenia właściciela spółki bardzo istotne jest, by strategiczne decyzje, podejmowane przez zarząd, były spójne z polityką właściciela.

Miesięczny lub kwartalny monitoring wyników finansowych może być kluczowy dla rozwoju spółki. Równocześnie ów monitoring pełni rolę bieżącej kontroli poczynań zarządu.

Warido w ścisłym kontakcie z właścicielem lub inwestorem przejmuje nadzór nad zadaniami rady nadzorczej oraz tworzy procedury zabezpieczające interes inwestora poprzez odpowiednie konstrukcje umów spółek.

Pomagamy tworzyć plany techniczno-ekonomiczne, restrukturyzujemy księgowość
i rachunkowość celem zapewnienia lepszej kontroli nad finansami.

Dla każdej organizacji tworzymy autorskie systemy dokumentacji finansowej w postaci:

  • odpowiednich dokumentów obiegu gotówki,
  • regulaminów prac zarządu,
  • obiegu dokumentacji księgowej.

Powyższe metody pracy nadzorujemy, delegując naszych specjalistów do rad nadzorczych spółek celem jak najlepszego zabezpieczenia interesów właścicieli lub inwestorów.

Zamknij