Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska – Czechy

Przedmiotem analizy jest kwestia powstania zakładu  w rozumieniu umowy o podwójnym opodatkowaniu łączącą Rzeczpospolita Polską a Republika Czeską. Uwagi wstępne Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten statuuje ograniczony…

Czytaj dalej

Informacja OKD

Spółka OKD, a.s. z siedzibą w Karvinie  jest jedynym producentem węgla kamiennego w Republice Czeskiej. W dniu 3 maja 2016 r. czeska spółka akcyjna  OKD, a.s. złożyła do czeskiego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości , do chwili obecnej 06 maja 2016 roku nie wyznaczono syndyka. Zaistniała sytuacja pokazuje, iż na rynku usług finansowo-prawnych  spółka Warido Legal & Tax Sp. z o.o.…

Czytaj dalej

Firma w Czechach

Prowadzenie działalności w Republice Czeskiej Stawka podatku dochodowego dla osób fizycznych wynosi 15% Jeśli zastanawiają się Państwo nad prowadzeniem działalności na terytorium Republiki Czeskiej zachęcamy do współpracy. Nasi doradcy mogą dla Państwa opracować szczegółwe informacje na temat np. zasad: opodatkowania, założenia działalności gospodarczej, wypełniania dokumentów rejestracyjnych i innych formalności. Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe informacje w zakresie obowiązujących na terytorium Republiki…

Czytaj dalej
Zamknij