Ocena wartości firm

ocena-wartosci-firm

Spis treści

Ocena wartości firm ma różnorodne cele oraz funkcje. Jest to narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji, umożliwiające wybór najbardziej korzystnych rozwiązań z punktu widzenia działalności firmy. Może również stanowić istotne źródło informacji dla instytucji finansujących. Ponadto, jest używane w procesie negocjacji i mediacji. Najczęściej jednak wartość firmy jest określana w przypadku podziału majątku, planowanej sprzedaży, transferu udziałów, restrukturyzacji oraz w przypadku upadłości przedsiębiorstwa. W jaki sposób można ocenić wartość firmy i przygotować się do tego procesu? Na te i inne kwestie odpowiemy w tym artykule.

W jaki sposób dokładnie przeprowadza się ocenę wartości firmy?

Proces oceny wartości firm to kompleksowy zestaw działań, które pozwalają ustalić rzeczywistą wartość firmy. Opiera się on na analizie finansowej i funkcjonalnej firmy, a także na badaniu jej otoczenia prawnego i gospodarczego. Wartość ta jest obliczana przy wykorzystaniu odpowiednich metod oceny.

Ocena wartości firm pełni kilka kluczowych funkcji, w tym:

 1. Konsultacyjną – zapewnia niezbędne informacje i wiedzę do podejmowania decyzji finansowych, określa także minimalną i maksymalną cenę, za którą można sprzedać lub nabyć firmę.

 2. Argumentacyjną – jest istotna podczas negocjacji z innymi firmami lub w trakcie starania się o zewnętrzne finansowanie.

 3. Mediacyjną – wycena jest przydatna w sytuacjach, gdy pojawiają się rozbieżności co do wartości firmy.

 4. Zabezpieczającą – ocenę wartości firmy stosuje się w celu zapobieżenia sporom dotyczącym jej wartości.

 5. Informacyjną – szczegółowo określa sytuację finansową i nie tylko, aby ułatwić zarządzanie firmą.

Ocena wartości firm stosuje się w różnych kontekstach, takich jak:

 • Przeprowadzanie sprzedaży lub zakupu firmy,
 • Proces prywatyzacji,
 • Działania związane z podziałem spółek,
 • Fuzje,
 • Likwidacja przedsiębiorstwa,
 • Postępowanie upadłościowe,
 • Pozyskiwanie dodatkowego kapitału,
 • Umarzanie akcji lub udziałów,
 • Ocena zdolności kredytowej,
 • Zabezpieczenie kredytu,
 • Ubezpieczenie firmy,
 • Postępowanie odszkodowawcze,
 • Raportowanie finansowe,
 • Celów podatkowych.

Cel, w jakim przeprowadza się ocenę wartości firmy, ma ogromne znaczenie. W zależności od tego, czy jest to wycena firmy w celu jej sprzedaży czy likwidacji, raport końcowy będzie oparty na różnych założeniach i wykorzysta różne metody.

Kto i na jakiej podstawie przeprowadza ocenę wartości firmy?

W krajowym prawodawstwie brak spójnych regulacji dotyczących wyceny przedsiębiorstw. Nie istnieją obowiązkowe wytyczne odnośnie do metodyki, tożsamości osoby dokonującej wyceny, ani jej kompetencji prawnie potwierdzonych, jak np. uznany ekspert majątkowy czy biegły rewident. Często to sam właściciel przedsiębiorstwa, dział finansowy lub księgowy, bazujący na dostępnych informacjach, przeprowadza wycenę.

Mimo to istnieją pewne dokumenty, które określają preferowane podejście i metodykę wyceny przedsiębiorstwa oraz zawierają stosowne wskazówki praktyczne i formalne. Kluczowym dokumentem jest “Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, opublikowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Dokument ten uwzględnia wytyczne wydane przez dwie międzynarodowe organizacje zajmujące się wycenami: The European Group of Valuers’ Associations (EVS) i The International Valuation Standards Council (IVS).

Ocena wartości firm – różne metody

Jak już wspomniano, wybór metody wyceny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innego rodzaju przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od celu przeprowadzanej wyceny oraz charakterystyki firmy. Wybór odpowiedniej metody pozwala uzyskać rzetelne informacje dotyczące wartości biznesu i jego kondycji finansowej.

Najważniejsze metody wyceny firm to:

 1. Metoda wyceny majątkowej – najczęściej stosowana w przypadku mniejszych firm, opiera się na obliczeniach opartych na aktywach firmy. Wartość firmy jest sumą wartości jej aktywów materialnych i niematerialnych, pomniejszoną o zobowiązania. Metoda ta jest często wykorzystywana w kontekście sporów sądowych.

 2. Metoda wyceny dochodowej – koncentruje się na zdolności firmy do generowania zysków. W celu oszacowania wartości firmy wykorzystuje się takie wskaźniki jak zysk netto, wolne przepływy pieniężne, dywidendy i nadwyżkę finansową. Jedną z najpopularniejszych metod tej kategorii jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

 3. Metoda wyceny porównawczej (mnożnikowej) – często używana w przypadku dużych firm, opiera się na porównaniu analizowanej firmy z innymi podmiotami o zbliżonej wielkości i profilu działalności.

Warto pamiętać, że stosowanie pojedynczej metody w wielu przypadkach może prowadzić do nieprecyzyjnych wyników. Dlatego w praktyce często łączy się kilka różnych metod w celu uzyskania bardziej kompleksowego obrazu wartości firmy.

Proces wyceny wartości firmy

Chociaż teoretycznie możliwe jest przeprowadzenie oceny wartości firmy samodzielnie, większość firm nie posiada odpowiednich narzędzi ani doświadczenia w tego rodzaju analizach. W związku z tym coraz częściej korzysta się z usług wyspecjalizowanych ekspertów, którzy posiadają niezbędne kompetencje, dostęp do specjalistycznej wiedzy i biegłych sądowych, jeśli to konieczne. To pozwala na dokładne uwzględnienie czynników wpływających na wartość rynkową firmy i przeprowadzenie wiarygodnej analizy.

W takim przypadku proces oceny wartości firmy zazwyczaj składa się z kilku etapów:

 1. Określenie celu wyceny przedsiębiorstwa.

 2. Zebranie niezbędnych informacji do przeprowadzenia wyceny, indywidualnie dostosowanych do charakterystyki firmy.

 3. Analiza zebranych danych i przygotowanie raportu z wynikami wyceny.

Korzystanie z usług profesjonalistów ma także tę zaletę, że wyniki analizy są prezentowane w przystępny i zrozumiały sposób, a raport jest zgodny z międzynarodowymi standardami wyceny. Dzięki temu raport można wykorzystać zarówno wewnętrznie, jak i przedstawić go organom państwowym. Dlatego warto rozważyć takie podejście.

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami już teraz! 

Artykuły zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny oraz poglądowy i nie stanowią porady prawnej. Administrator strony/Warido zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani kwestiami poruszonymi w niniejszym artykule, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego bezpośrednio z nami.cenyfirm

Potrzebujesz wsparcia eksperta w tym zakresie?
Zobacz co zyskujesz współpracując z nami?!

Nowoczesne usługi księgowe

Dokumenty możesz dostarczać do naszego biura rachunkowego elektronicznie w formie skanów, a jeśli masz swój program księgowy to podłączymy się do Ciebie zdalnie.

Kadra zaufanych ekspertów

Specjalista, z którym rozpoczynasz współpracę staje się Twoim merytorycznym partnerem. Korzystasz z jego kompleksowego wsparcia wtedy, gdy tylko potrzebujesz.

Stały dostęp online

Wszystkie działania związane z naszymi usługami księgowymi i kadrowo-płacowymi możesz załatwić zdalnie np. przesłać dokumenty, sprawdzić stan rozliczeń czy porozmawiać ze swoim specjalistą.

Biuro rachunkowe enova

Korzystasz z nowoczesnych narzędzi, takich jak np. program księgowy enova, e-book czy dostęp do elektronicznych teczek osobowych.

Bezpieczeństwo i komfort

Wszystkie rozwiązania technologiczne, z których korzystamy są w pełni bezpieczne pod względem ochrony danych oraz dostępu do poszczególnych działań.

Edukacja w bonusie

Dzięki swojemu specjaliście Warido, na bieżąco otrzymujesz istotne informacje z obszaru wybranych usług. Poza tym możesz czerpać przydatną wiedzę w naszego bloga i zapisać się do newslettera.

ceny-transferowe-czas-na-sporzadzenie-dokumentacji

Ceny transferowe – czas na sporządzenie dokumentacji

Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2022 upłynął 31 października. W obliczu nowych wyzwań i zmian legislacyjnych, jest to zadanie wymagające szczególnej uwagi. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie istoty i konsekwencji niezachowania terminu, a także wskazanie, jak nasze usługi doradztwa podatkowego online mogą pomóc w tej kwestii.

Czytaj więcej »
doradca-podatkowy-procedury-vat-marza-na-samochody-uzywane

Doradca podatkowy: Procedury VAT marża na samochody używane

Rynek samochodów używanych rozkwita, oferując przedsiębiorcom szansę na zysk, ale zarazem naświetlając potrzebę zrozumienia i zastosowania skomplikowanych przepisów podatkowych. Właściwa znajomość i zastosowanie procedury VAT marża może znacząco wpłynąć na rentowność transakcji. Niniejszy wpis ma na celu przybliżyć specyfikę tej procedury, odmiennej od standardowego opodatkowania, której stosowanie w branży motoryzacyjnej może stać się źródłem oszczędności podatkowych oraz zapewnić firmom przewagę konkurencyjną.

Czytaj więcej »