Prof. Renáta Hótová Założycielka Warido biura rachunkowo-księgowego tworzącego systemy do inteligentnej księgowości biuro rachunkowe-księgowe online, inteligentna księgowość online, inteligentne systemy do księgowania, biuro księgowo-rachunkowe rybnik
Dr inż. Aleksander Wala Założyciel Warido biura rachunkowo-księgowego tworzącego systemy do inteligentnej księgowości
Prof. Renáta Hótová Założycielka Warido biura rachunkowo-księgowego tworzącego systemy do inteligentnej księgowości biuro rachunkowe-księgowe online, inteligentna księgowość online, inteligentne systemy do księgowania, biuro księgowo-rachunkowe rybnik

Założycielka Warido

Prof.
Renáta Hótová

Renata Hótová posiada tytuł profesora w zakresie ekonomii przedsiębiorstw i zarządzania. Jest uznawana w Czechach za wybitnego specjalistę. Posiada wieloletnie doświadczenie jako doradca podatkowy, biegły rewident, biegły sądowy w zakresie ekonomii, a także jako pedagog akademicki.

Obecnie zarządza grupą spółek Warido w Czechach. Zajmuje się głównie rachunkowością finansową i doradztwem podatkowym firm funkcjonujących na rynku czeskim. Specjalizuje się w międzynarodowych standardach rachunkowości, powiązaniem rachunkowości z podatkami a także problematyką opodatkowania międzynarodowego.

Kwalifikacje:
 • Certyfikat ACCA – księgowość i finanse (Association of Chartered Certified Accountants)
 • Doradca Podatkowy
 • Biegły Rewident (Audytor)
 • Biegły Sądowy
Języki:
 • polski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • angielski
Dr inż. Aleksander Wala Założyciel Warido biura rachunkowo-księgowego tworzącego systemy do inteligentnej księgowości

Założyciel Warido

Dr inż.
Aleksander Wala

Doktor nauk ekonomicznych. Doświadczenie w branży księgowo-podatkowej pozyskał jako certyfikowany księgowy Ministerstwa Finansów oraz biegły sądowy w zakresie księgowości i podatków. Posiada duże doświadczenie w zakresie automatyzacji rachunkowości i uszczelnianiu procedur księgowych.

Zajmuje się głównie rachunkowością finansową i doradztwem podatkowym. Specjalizuje się w opodatkowaniu międzynarodowym, podatku CIT oraz w wycenie przedsiębiorstw.

Kwalifikacje:

 • Certyfikat Księgowy Ministra Finansów
 • Biegły Skarbowy przy Izbie Skarbowej w Katowicach
 • Biegły Sądowy z zakresu Księgowości i Podatków

 Języki:

 • polski
 • czeski
 • angielski
 • rosyjski

Polska

Rybnik

Katarzyna Lisowska Dyrektor Administracyjny, Wiceprezes Zarządu w firmie warido, specjalizującej się w systemach inteligentnej księgowości

Katarzyna
Lisowska

Dyrektor Administracyjny, Wiceprezes Zarządu

Doświadczenie zawodowe:
 • dyrektor ds. klientów kluczowych
 • doświadczenie w prowadzeniu dużych międzynarodowych organizacji
 • praca w międzynarodowej korporacji na samodzielnym stanowisku
 • Wiceprezes Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych Sp. z o.o.
 • członek zarządu Warido Poland Sp. z o.o., Warido Group S.A.
Partner w Kancelarii Radców Prawnych LEXUS-CONSULTING KOCZAR, GICALA, OSTROWSKI, POKORSKI Spółka partnerska z siedzibą w Żorach. w firmie warido, specjalizującej się w systemach inteligentnej księgowości

mec.
Kamil
Owczarek

Radca Prawny

Partner w Kancelarii Radców Prawnych LEXUS-CONSULTING KOCZAR, GICALA, OSTROWSKI, POKORSKI Spółka partnerska z siedzibą w Żorach.

Kwalifikacje:
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Obrotu Energią Sp. z o.o.  z siedzibą w Rybniku od 2010 r.
 • Prowadzi wiele spraw podmiotów czeskich na terenie Polski
Języki:
 • polski,
 • angielski
Księgowa w firmie warido, specjalizującej się w systemach inteligentnej księgowości

Iwona
Starosta

Specjalista ds. obsługi klienta

Mgr rachunkowości. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości spółek. Posiada Certyfikat Księgowy.

Języki: 
 • angielski

Sławomir
Stec

Doradca podatkowy, Specjalista ds. Księgowości

Mgr rachunkowości. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym.

Języki:
 • angielski

Małgorzata
Dyrbuś

Księgowa

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnej księgowej.

Specjalizacja:
 • Obsługa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Prowadzenie działu Księgi Przychodów i Rozchodów, Księgi podatkowej i Ryczałtu
 • Opracowanie raportów finansowych
 • Opracowanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań GUS

Anna Świątek

Specjalista ds. Kadr i Płac

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa pracy, a w szczególności w zarządzaniu Kadrami i Płacami.

Specjalizacja:
 • znajomość prawa pracy i zagadnień kadrowych
 • znajomość przepisów ubezpieczeń społecznych
 • znajomość programu Płatnik
 • znajomość naliczania wynagrodzeń
 • znajomość naliczania zasiłków chorobowych
 • opracowanie sprawozdawczości GUS

Edyta
Kula

Księgowa

Mgr finansów i bankowości o specjalności rachunkowość. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kwalifikacje:
 • Studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), na kierunku „Strategia podatkowa”,
 • uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy nr 31534/2008)
Specjalizacja:
 • prowadzenie i nadzór spraw rachunkowych i bieżącej księgowości firmy,
 • prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych firmy (między innymi CIT, VAT),
 • opracowanie deklaracji podatkowych,
 • opracowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych,
 • nadzór zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych z wymogami ustawy o  rachunkowości, ustaw podatkowych oraz obowiązkowej sprawozdawczości.
Języki:
 • angielski

Żaneta
Kapuścik

Księgowa

Mgr zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent Politechniki Śląskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. 

Specjalizacja:
 • prowadzenie i nadzór bieżącej rachunkowości i księgowości firmy,
 • prowadzenie i weryfikacja rozliczeń podatkowych firmy (między innymi CIT, VAT),
 • opracowanie deklaracji podatkowych,
 • opracowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych,
 • nadzór zgodności ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych z wymogami ustawy o  rachunkowości, ustaw podatkowych oraz obowiązkowej sprawozdawczości.
Języki:
 • angielski

Natalia
Krótki

Asystent zarządu

Języki:
 • niemiecki

Bielsko - Biała

Angelika Sadłoń-Grabska Biegły Rewident w firmie warido - biura rachunkowo-księgowego

Angelika
Sadłoń-Grabska

Biegły
Rewident

 

Absolwentka studiów doktoranckich z dziedziny nauk ekonomicznych, które ukończyła z dyplomem magistra. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów oraz jest biegłym sądowym w zakresie rachunkowości.

Kwalifikacje:
 • Biegły Rewident nr 12610
 • Biegły Sądowy
 • certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów w zakresie rachunkowości.

Specjalizacja:

 • badanie przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
 • badanie planów przekształcenia jednostek gospodarczych w zakresie poprawności i rzetelności, podziału i łączenia spółek.
 • świadczenie innych usług atestacyjnych, takich jak: sprawdzenie działania systemów kontroli, usprawnienie systemów finansowo-księgowych, budżetowanie i planowanie finansowe oraz zgodności operacji gospodarczych z umowami i innymi regulacjami.
 • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych.
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych oraz współpracy w zakresie monitorowania i uaktualniania istniejącej dokumentacji.
Języki:
 • angielski
dr Małgorzata Białas Analityk i doradca finansowy w firmie rachunkowo-księgowej warido

dr
Małgorzata
Białas

Analityk i doradca finansowy

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Wieloletni pedagog akademicki oraz szkoleniowiec z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz finansów i analizy finansowej. W przeszłości pełniła funkcję członka rady nadzorczej spółki będącej własnością Skarbu Państwa.

Kwalifikacje

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Specjalizacja
 • analityk finansowy i weryfikator wniosków kredytowych jednostek gospodarczych w banku.
 • doradztwo przedsiębiorstwom w zakresie finansów,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • przygotowywaniu prognoz finansowych oraz dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, tzw. dokumentacji cen transferowych.
Języki: 
 • angielski
 • francuski
Przemysław Grochola Biegły Rewident w firmie rachunkowo-księgowej warido

Przemysław
Grochola

Biegły Rewident

Absolwent studiów z dziedziny nauk ekonomicznych i informatycznych, które zakończył z dyplomem inżyniera.

Kwalifikacje:

– Biegły Rewident nr 12619

– certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów.

Specjalizacja:
 • badanie przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.
 •  badanie planów przekształcenia jednostek gospodarczych w zakresie poprawności i rzetelności,
 • podziału i łączenia spółek.świadczenie innych usług atestacyjnych, takich jak: sprawdzenie działania systemów kontroli,
 • usprawnienia systemów finansowo-księgowych, budżetowania i planowania finansowego oraz
 • zgodności operacji gospodarczych z umowami i innymi regulacjami.
 • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych.

 

Języki:
 • niemiecki
Aleksandra Urbaniec Asystent Zarządu firmie rachunkowo-księgowym Warido

Aleksandra
Urbaniec

Asystent
Zarządu

Języki:
 • angielski
 • niemiecki

Česká Republika

Inż. Dariusz Samiec Dyrektor ds. klientów kluczowych w firmie warido, specjalizującej się w systemach inteligentnej księgowości

Inż.
Dariusz
Samiec

Dyrektor ds. klientów kluczowych

Darius Samiec pełni funkcję członka Zarządu WARIDO Group a.s. i Prezesa WARIDO Accounting s.r.o. Zajmuje się ogólnym funkcjonowaniem grupy WARIDO, inwestycjami grupy i jej rozwojem, w szczególności obsługą merytoryczną polskich przedsiębiorców prowadzących działalność biznesową w Czechach i czeskich przedsiębiorców w Polsce.

Doświadczenie zawodowe:
 • doświadczenie w prowadzeniu dużych międzynarodowych organizacji
 • praca w międzynarodowej korporacji na samodzielnym stanowisku
Języki:
 • polski
 • rosyjski
Inż. Radim Švajnoch MBA, FCCA w firmie warido, specjalizującej się w systemach inteligentnej księgowości

Inż.
Radim
Švajnoch

MBA,
FCCA

Radim Svajnoch ma wieloletnie doswiadczenie w zakresie podatków i audytu. Jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia ACCA. Przez wiele lat pracował jako menadżer ds. audytu spółki Ernst & Young. Od roku 1998 jest członkiem Izby Doradców Podatkowych.

W roku 2004 pracował w Hucie Trzyniec na stanowisku kierownika działu kapitałowego w zakresie przekształceń, akwizycji i fuzji. W roku 2009 uzyskał tytuł MBA na Nottingham Trend University w dziedzinie zarządzania strategicznego. Od roku 2010  pracuje w spółkach grupy WARIDO. Pełni funkcję członka Zarządu WARIDO Conto s.r.o.

Kwalifikacje:
 • certyfikowany specjalista księgowy
 • doradca podatkowy
Języki:
 • angielski
 • polski
 • rosyjski

 

Inż. Jana Stavinohová, LL.M w firmie warido, specjalizującej się w systemach inteligentnej księgowości

Inż.
Jana
Stavinohová,

LL.M


Jana Stavinohová pełni funkcję Prezesa spółki WARIDO TAX s r.o., w której kieruje metodyką w zakresie księgowości i podatków. Udziela klientom konsultacji i porad w zakresie zarządzania finansowego, ekonomiki, płac i spraw kadrowych – głównie klientom biznesowym. Specjalizuje się w wdrożeniu procesów powoływania i zarządzania kadrami w spółkach.

Kwalifikacje:
 • ekspert księgowy
 • doradca podatkowy
Języki:
 • angielski
 • rosyjski
Inż. Petra Kusáková Główna Księgowa w spółce WARIDO Accounting s.r.o. w firmie warido, specjalizującej się w systemach inteligentnej księgowości

Inż.
Petra
Kusáková

Główna Księgowa
w spółce WARIDO Accounting s.r.o.

Petra Kusáková pracuje w spółce WARIDO Accounting s.r.o., w której pełni funkcję głównej księgowej. Głównym zadaniem spółki jest nadzorowanie sprawnego procesu prowadzenia ksiąg dla klientów, który ma służyć właścicielom w celu podejmowania odpowiednich decyzji managerskich a także zabezpieczać poprawne rozliczenia podatkowe.

Kwalifikacje:
 • certyfikowany księgowy i specjalista podatkowy
Języki:
 • polski
 • niemiecki
Inż. Eva Kubáčová Doradca podatkowy w firmie warido - biura rachunkowo-księgowego

Inż.
Eva
Kubáčová

Doradca
podatkowy

Eva Kubáčová pracuje w spółce WARIDO PaM s.r.o. Zajmuje się płacami i sprawami kadrowymi. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniu społecznym oraz zdrowotnym. Doradza cudzoziemcom w zakresie umów kadrowo-prawnych, w sprawach dotyczących podjęcia pracy w Czechach oraz Czechom ubiegającym się o pracę w krajach Unii Europejskiej i w krajach poza UE.

Kwalifikacje:
 • doradca podatkowy
Języki:
 • angielski
 • rosyjski
Zamknij