Zaznacz stronę
Firma w Polsce – Spółki Kapitałowe

Firma w Polsce – Spółki Kapitałowe

Do podjęcia działalności gospodarczej niezbędny jest wpis do odpowiedniego rejestru. W przypadku spółek kapitałowych następuje częściowy wyłom od tej zasady, poprzez istnienie konstrukcji spółki kapitałowej w organizacji, która może we własnym imieniu nabywać prawa, w...
Firma w Polsce – Spółka Komandytowo-akcyjna

Firma w Polsce – Spółka Komandytowo-akcyjna

Podobnie jak w przypadku spółki komandytowej, również spółkę komandytowo – akcyjną cechuje rozróżnienie wspólników na dwie kategorie. Komplementariusz, odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki, natomiast akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. Cechą...
Firma w Polsce – Spółka Komandytowa

Firma w Polsce – Spółka Komandytowa

Spółkę komandytową wyróżnia konstrukcja dwóch rodzajów wspólników, którzy w odmienny sposób odpowiadają za zobowiązania spółki. Komplementariusz (co najmniej jeden) odpowiada bez ograniczeń, natomiast odpowiedzialność komandytariusza (co najmniej jeden) jest...
Firma w Polsce – Spółka Jawna

Firma w Polsce – Spółka Jawna

Spółkę jawną powołuje się w drodze zawarcia umowy spółki na piśmie pod rygorem nieważności, bądź za pomocą formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników, bądź nazwiska albo nazwy...
Firma w Polsce – Spółki Handlowe

Firma w Polsce – Spółki Handlowe

Spółki prawa handlowego dzielą się na dwie kategorie – spółki osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza się: spółki jawne; spółki partnerskie; spółki komandytowe; spółki komandytowo akcyjne; Kategorię spółek kapitałowych tworzą: spółki z ograniczoną...
Call Now Button