Zawieszenie działalności gospodarczej – minimalny okres, na jaki można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej, wynosi 30 dni. Najdłuższy możliwy czas to 24 miesiące – wówczas urzędników nie interesuje powód. Najważniejsze, aby przedsiębiorca nie zatrudniał pracowników na umowę o pracę. Jeśli chcą Państwo zawiesić wykonywanie działalności, by sprawować opiekę nad dzieckiem – można to zrobić na okres do 3 lat (maksymalnie do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia). W sytuacji, gdy dziecko wymaga opieki z powodu niepełnosprawności, działalność gospodarczą można zawiesić na okres nawet 6 lat (tylko do momentu, w którym dziecko kończy 18. rok życia).

Call Now Button