Na pytanie, którego dnia miesiąca najlepiej zawiesić działalność gospodarczą nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zalecamy zawieszenie działalności od ostatniego dnia miesiąca, gdyż za każdy rozpoczęty miesiąc naliczają się bieżące składki ZUS w pełnym wymiarze. Mogą jednak pojawić się indywidualne przypadki, dla których korzystniejszym rozwiązaniem będzie zawieszenie działalności gospodarczej w innym terminie. To, czego nie załatwia zawieszenie działalności gospodarczej opisaliśmy w innym temacie FAQ.

Call Now Button