Zaznacz stronę

Na pytanie, którego dnia miesiąca najlepiej zawiesić działalność gospodarczą nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zalecamy zawieszenie działalności od ostatniego dnia miesiąca, gdyż za każdy rozpoczęty miesiąc naliczają się bieżące składki ZUS w pełnym wymiarze. Mogą jednak pojawić się indywidualne przypadki, dla których korzystniejszym rozwiązaniem będzie zawieszenie działalności gospodarczej w innym terminie. To, czego nie załatwia zawieszenie działalności gospodarczej opisaliśmy w innym temacie FAQ.

Call Now Button