Zaznacz stronę

Mikroprzedsiębiorstwo może liczyć na umorzenie pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju do 75%, a umorzenie jest naliczane następująco:

– 25% jeżeli działalność będzie kontynuowana przez kolejne 12 miesięcy od jej udzielenia.

– 50% jeżeli firma utrzyma średnie zatrudnienie w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu jest odpowiednio wyższy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa również mogą liczyć na umorzenie pożyczki do 75%, a umorzenie naliczane jest następująco:

– 25% pod warunkiem kontynuowania działalności przez 12 miesięcy

– 25% w zależności od poniesionej straty na sprzedaży

– 25% pod warunkiem utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy.

Call Now Button