W uzasadnionych przypadkach można otrzymać zwolnienie ze zwrotu pożyczki. Pożyczka z Funduszu Pracy może zostać umorzona na wniosek mikro-przedsiębiorcy, jeżeli:

Podatnik przez 3 miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki będzie prowadził działalność gospodarczą.

Należy również złożyć Wniosek o umorzenie w ciągu 14 dni od spełnienia powyższego warunku.

Call Now Button