Maksymalna kwota pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju została ustalona następująco:
– mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać do 324 tys. zł pożyczki.
– małe i średnie przedsiębiorstwa mają określoną maksymalną kwotę subwencji zwrotnej, która obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019 – zależy więc to od skali spadków obrotów. Maksymalnie można otrzyma do 3,5 miliona złotych na 3 lata.

Call Now Button