Zawiesić działalność gospodarczą można w sposób tradycyjny, czyli przez wypełnienie wniosku CEIDG-1 i dostarczenie go do urzędu lub wysłanie listem poleconym – odradzamy jednak tą metodę ze względu na konieczność opatrzenia wniosku własnoręcznym podpisem poświadczonym przez notariusza.

Alternatywną opcją jest zawieszenie działalności gospodarczej przez internet – wystarczy posiadać Profil Zaufany. Robi się to na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Chętnie podeślemy Państwu na email wyjaśniony proces krok po kroku. W tej sprawie prosimy o indywidualny kontakt na sekretariat@warido.com.

Call Now Button