Mikroprzedsiębiorstwo może otrzymać subwencję do 324 tysięcy złotych na 3 lata, jeśli odnotuje spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub miesiąca analogicznego 2019 roku a ten spadek jest skutkiem pandemii COVID-19.

Wysokość pożyczki jest uzależniona od wysokości spadku przychodów:

Jeżeli spadek wynosi 25-50% to można otrzymać 12 tysięcy na jednego pracownika.

Jeżeli spadek wynosi 50-70% to można otrzymać 24 tysiące na jednego pracownika.

Jeżeli spadek wynosi więcej niż 70% to można otrzymać 36 tysięcy na jednego pracownika.

Jakie warunki należy spełnić, żeby pożyczka została umorzona napisaliśmy tutaj.

Call Now Button