Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać do 3,5 miliona złotych na 3 lata, jeżeli ich przychody ze sprzedaży spadły o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku i było to spowodowane pandemią COVID-19.

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019 i zależy od skali spadków obrotów:
Spadek o 25- 50% subwencja będzie na poziomie 4% przychodów firmy za poprzedni rok obrotowy,

Spadek obrotów między 65-75% subwencja powyżej 4% przychodów,

Spadek powyżej 75% subwencja do 8% przychodów.

Mechanizm dla mikroprzedsiębiorstw opisaliśmy w innym pytaniu.

Jakie warunki należy spełnić, żeby pożyczka została umorzona napisaliśmy tutaj.

Call Now Button