Nie wiesz jak uzyskać profil zaufany? Odpowiadamy:

Profil zaufany można uzyskać na dwa sposoby:

• za pomocą internetowego konta bankowego – Państwa dane w banku są wiarygodne, bo zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta,
• w punkcie potwierdzającym, np. urząd skarbowy, ZUS, starostwo powiatowe.

Specustawa wprowadzająca Tarczę antykryzysową zawiera zapis o tym, że resort może udostępnić usługę online służącą do potwierdzania profilu zaufanego o krótszym okresie ważności, czyli tzw. „tymczasowego profilu zaufanego”. Okres ważności tymczasowego profilu zaufanego wynosi 3 miesiące, z możliwością wydłużenia przez ministra. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie mają dostępu do bankowości elektronicznej. Potwierdzenie tożsamości osoby wnioskującej o  profil zaufany przeprowadza się poprzez wideo-identyfikację wnioskodawcy. Polega to na porównaniu wizerunku udostępnianego przez niego w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej z wizerunkiem wnioskodawcy pobranym z Rejestru Dowodów Osobistych.

Profil zaufany można założyć tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Call Now Button