Zaznacz stronę

Ministerstwo przedstawiło nowe terminy dotyczące sporządzenia, zatwierdzenia, przekazania do właściwych jednostek, organów lub rejestrów, a także udostępniania do wiadomości publicznej sprawozdań finansowych dla jednostek podległych KNF oraz jednostek działających w sferze budżetowej wydłużone zostały o 2 miesiące. Dla pozostałych jednostek, przesunięcie wynosi 3 miesiące.

Call Now Button