Odpowiadamy, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbyć się przez internet. 3 września 2019 roku weszła w życie prezydencka nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która dopuszcza odbycie zgromadzenia z pomocą internetu w formie telekonferencji lub telezgromadzenia. Warunkiem przeprowadzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest zapis w umowie spółki, który zezwala na taką formę.

Jaka jest różnica pomiędzy telekonferencją a telezgromadzeniem napisaliśmy w jednym z naszych artykułów:

Telekonferencja, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, to połączenie elektroniczne pomiędzy wspólnikami przebywającymi w różnych miejscach. Oznacza to, że każdy udziałowiec spółki będzie mógł dołączyć do walnego zgromadzenia z dowolnego miejsca na świecie mającego dostęp do Internetu.
Telezgromadzenie natomiast – wg projektu ustawy, który to do sejmu złożył Prezydent – miałoby polegać na transmisji walnego zgromadzenia do miejsc, w których przebywają pozostali wspólnicy. Miejsca te byłyby odpowiednio wcześniej

Call Now Button