Zaznacz stronę

Zawieszenie działalności gospodarczej nie powoduje, że z dnia na dzień nie mamy już żadnych obowiązków w związku z prowadzoną firmą. Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku spłacania kredytów i innych zobowiązań, które dotyczą tej działalności i powstały przed datą zawieszenia, np. opłaty za domenę firmową czy hosting abonamentu telefonicznego, opłat za media, rat leasingowych, opłat za prowadzenie firmowego rachunku bankowego, podatków od nieruchomości.

Ponadto w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie można osiągać bieżących przychodów z zawieszonej działalności. Mają jednak Państwo prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, sprzedać środki trwałe i wyposażenie, przyjmować należności, które powstały przed datą zawieszenia, pracować w innej firmie w celach zarobkowych. Może zostać także w tym czasie wszczęta kontrola różnych urzędów. Przedsiębiorca może zostać również zobligowany do uczestnictwa w postępowaniach sądowych.

Call Now Button