W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitałem zakładowym może być każda wartość majątkowa m.in. środki pieniężne, nieruchomości oraz ruchomości. Wkładem pieniężnym natomiast może być wyłącznie kwota wyrażona w polskiej walucie.

Call Now Button