Firma w Polsce – Spółki Handlowe

Spółki prawa handlowego dzielą się na dwie kategorie – spółki osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych zalicza się: spółki jawne; spółki partnerskie; spółki komandytowe; spółki komandytowo akcyjne; Kategorię spółek kapitałowych tworzą: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; spółki akcyjne. Aktem prawnym, który reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie powyższych spółek jest ustawa z dnia 15 września 2000 r. –…
Czytaj dalej

Firma w Polsce – Spółka Cywilna

Instytucja spółki cywilnej jest formą zobowiązania prawnego kilku osób, które podejmują wspólne działania celem osiągnięcia określonego celu gospodarczego. Aktem prawnym regulującym sposób działania spółki cywilnej jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Spółkę cywilną zakładają wspólnicy poprzez wniesienie wkładu w formie wartości majątkowych lub świadczenia usług. Za zobowiązania spółki, wspólnicy odpowiadają solidarnie. Wspólnikami spółki cywilnej mogą…
Czytaj dalej

Firma w Polsce – formy prowadzenia działalności

W zależności od przyjętego modelu prowadzenia działalności, możliwe jest jej prowadzenie w formie spółki cywilnej lub jednej ze spółek prawa handlowego. Na wstępie należy wskazać, iż dla podjęcia działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie niezbędne jest dokonanie wpisu w odpowiednim rejestrze. W przypadku osób fizycznych właściwy będzie wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do…
Czytaj dalej

Firma w Polsce – zagadnienia wstępne

Ustawodawca dopuszcza prowadzenie przez zagraniczne podmioty działalności gospodarczej na terytorium RP na takich samych zasadach na jakich umożliwia to podmiotom rodzimym, w przypadku gdy : podmiot pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej; podmiot pochodzi z państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA); podmiot pochodzi z państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; podmiot pochodzi z państwa nie będącego stroną…
Czytaj dalej

PIT – podatek dochodowy

Czyli co powinieneś wiedzieć o podatku PIT W Polsce podatek od dochodów osób fizycznych – w skrócie PIT, obejmuje swoim zakresem wszelkiego rodzaju dochody osobiste, które nie zostały wyłączone na mocy stosownej ustawy. Jego nazwa wywodzi się od angielskiego odpowiednika – „Personal Income Tax”. Podatek wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1992 roku – oznacza to, że już od…
Czytaj dalej

Firma w Czechach

Prowadzenie działalności w Republice Czeskiej Stawka podatku dochodowego dla osób fizycznych wynosi 15% Jeśli zastanawiają się Państwo nad prowadzeniem działalności na terytorium Republiki Czeskiej zachęcamy do współpracy. Nasi doradcy mogą dla Państwa opracować szczegółwe informacje na temat np. zasad: opodatkowania, założenia działalności gospodarczej, wypełniania dokumentów rejestracyjnych i innych formalności. Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe informacje w zakresie obowiązujących na terytorium Republiki…
Czytaj dalej

Strata Oddziału zagranicznego

Międzynarodowe opodatkowanie dochodowe w zakresie uwzględnienia straty zakładu zagranicznego w świetle polskiego prawa podatkowego oraz prawa Unii Europejskiej Autor: dr inż. Aleksander Wala W ostatnim czasie zauważa się nasilone zainteresowanie otwieraniem oddziałów zagranicznych przez polskich przedsiębiorców na terenie Czech. Z pewnych przyczyn głównie ekonomiczno-gospodarczych jest to uzasadnione bardziej niż zakładanie spółek córek choć z reguły rodzi więcej problemów prawno-podatkowych. Jednym…
Czytaj dalej

Euroregion Silesia

Możliwości i motywy współpracy małych i średnich przedsiębiorców Euroregionu Silesia w odniesieniu do polsko-czeskich problemów prawno-podatkowych. 1. Współczesna współpraca Polsko-Czeska Współpraca polsko-czeska w zakresie gospodarki w dzisiejszych czasach (czyli 10 lat po wejściu do Unii Europejskiej) pokonała już pewne bariery mentalne jednak nadal rodzi wiele pytań i wątpliwości. Bez wątpienia pozostaje fakt, iż konieczne jest dalsze budowanie świadomości przedsiębiorców, ponieważ…
Czytaj dalej
  • 1
  • 2
Zamknij