Polityka
prywatności

logo firmy warido świadczące usługi inteligentnej księgowości

Polityka Prywatności

Polityka prywatności jest informacją dla użytkownika o tym, jakie dane osobowe są na jego temat pobierane i w jaki sposób są przetwarzane.

WARIDO Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się z polityką prywatności witryny internetowej www.warido.com, proszeni są o niekorzystanie z niej. W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:

biuro@warido.com

Gromadzenie informacji o użytkowniku

W czasie korzystania z witryny www.warido.com , użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej itp. (taka sytuacja może wystąpić, na przykład, podczas wypełniania formularza wyceny on-line) Podane przez użytkownika dane będą używane tylko i wyłącznie do poprawnego działania serwisu, bez jakiejkolwiek szkody dla użytkownika. Serwis nie pobiera, nie gromadzi i nie udostępnia danych o charakterze osobistym, takich jak: przynależność etniczna, przynależność religijna, poglądy polityczne, orientacja seksualna, stan zdrowia itp.

Zapis na szkolenia

Podczas internetowego rejestrowania się na szkolenia, użytkownik (podobnie jak przy wypełnianiu formularza) zostaje poproszony o podanie swoich danych osobowych (są one niezbędne do dokonania rejestracji). WARIDO Poland Sp. z o.o. może przekazywać informacje dotyczące uczestników szkolenia osobom trzecim, takim jak sponsorzy danego szkolenia.

Newslettery

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym i informacyjnym,  użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego adresu poczty elektronicznej. Na podany adres WARIDO Poland Sp. z o.o. będzie wysyłać cykliczne newslettery.

Rezygnacja z subskrypcji

Użytkownicy, którzy chcą zrezygnować z subskrypcji, proszeni są o skorzystanie z przycisku „unsubscribe”, który dołączany jest w każdej wysyłanej przez nasz serwis wiadomości. Subskrypcja zostanie wówczas anulowana, a dany użytkownik nie będzie otrzymywał więcej informacji z firmy Warido.

Cookies (Ciasteczka)

Witryna internetowa www.warido.com  może wykorzystywać pliki cookies, czyli informacje tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, w celu ułatwienia jego identyfikacji przez serwer (podczas jego wizyty na witrynie). Pliki Cookies nie są w żaden sposób wykorzystywane do uzyskania informacji na temat tożsamości użytkownika. Pliki Cookies są całkowicie bezpieczne dla komputera.

Dzieci

Informacje na temat dzieci nie są pobierane, gromadzone, ani udostępnianie przez serwis. Wiek osób odwiedzających witrynę www.warido.com nie jest w żaden sposób monitorowany ani weryfikowany.

Zamknij