Outsourcing
kadrowo-płacowy

Twoja firma rozwija się korzystnie. Zatrudniasz coraz więcej pracowników. W konsekwencji powiększa się osobowo dział kadrowo-płacowy.

Ten fakt generuje koszty, których nie przewidywałeś. Zauważasz również, że pracownicy działu nie posiadają wiedzy i kompetencji, których od nich oczekujesz

logo firmy warido biura rachunkowe-księgowego

Nie marnuj swoich pieniędzy i skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Warido. 

Zleć specjalistom outsourcing kadrowo–płacowy. Zobacz, jakie korzyści możesz uzyskać.

Outsourcing kadrowo-płacowy pozwoli Ci na redukcję kosztów związanych zarówno z zatrudnieniem pracowników, jak i ponoszonym ryzykiem popełnianych przez pracowników błędów.

Warido przejmie pełną odpowiedzialność za:

 • terminowość wykonywania zadań,
 • zgodność prowadzenia dokumentacji z obowiązującymi przepisami,
 • anonimowość wynagrodzeń pracowników firmy.

Dodatkowo zyskasz:

 • oszczędność czasu pracy kadry zarządzającej,
 • profesjonalne doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.

W ramach usług kadrowo–płacowych Warido oferuje:

 • kompleksowe prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę i wystawianie świadectw pracy,
 • prowadzenie ewidencji pracowniczej wraz z kartą urlopową zgodną z ustalonym wymiarem i limitem urlopu wypoczynkowego na dany rok,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie zbiorczych list płac wraz z kwitami wypłat,
 • sporządzanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych
  i aktualizacyjnych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT 8AR, PIT-11 , PIT 40 wraz z przekazem elektronicznym do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie różnego rodzaju raportów i zestawień kadrowych,
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli PIP, ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie raportów do GUS.

To nie wszystko. W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego dodatkowo otrzymasz:

 • doradztwo w zakresie praktycznych aspektów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • audyty dokumentacji kadrowo–płacowej wraz z protokołami wykonanych prac,
 • prowadzenie elektronicznych akt osobowych,
 • wyprowadzenie zaległości prowadzonej dokumentacji kadrowo – płacowej,
 • projektowanie regulaminów obowiązujących w zakładach pracy oraz formularzy dokumentacji kadrowej.
Zamknij