Strata Oddziału zagranicznego

Międzynarodowe opodatkowanie dochodowe w zakresie uwzględnienia straty zakładu zagranicznego w świetle polskiego prawa podatkowego oraz prawa Unii Europejskiej Autor: dr inż. Aleksander Wala W ostatnim czasie zauważa się nasilone zainteresowanie otwieraniem oddziałów zagranicznych przez polskich przedsiębiorców na terenie Czech. Z pewnych przyczyn głównie ekonomiczno-gospodarczych jest to uzasadnione bardziej niż zakładanie spółek córek choć z reguły rodzi więcej problemów prawno-podatkowych. Jednym…

Czytaj dalej

Euroregion Silesia

Możliwości i motywy współpracy małych i średnich przedsiębiorców Euroregionu Silesia w odniesieniu do polsko-czeskich problemów prawno-podatkowych. 1. Współczesna współpraca Polsko-Czeska Współpraca polsko-czeska w zakresie gospodarki w dzisiejszych czasach (czyli 10 lat po wejściu do Unii Europejskiej) pokonała już pewne bariery mentalne jednak nadal rodzi wiele pytań i wątpliwości. Bez wątpienia pozostaje fakt, iż konieczne jest dalsze budowanie świadomości przedsiębiorców, ponieważ…

Czytaj dalej
Zamknij