Doradztwo
ekonomiczne

Jesteś prezesem lub członkiem zarządu spółki kapitałowej. Często na zarządzie uczestniczysz w podejmowaniu trudnych, ale ważnych dla spółki decyzji. Właśnie wtedy potrzebujesz wsparcia działu finansowego. Jednak masz wątpliwości czy to wsparcie jest merytoryczne i optymalne.

logo firmy warido biura rachunkowe-księgowego

Skorzystaj z doradztwa ekonomicznego Warido. Posiadamy specjalistów, zajmujących się doradztwem ekonomicznym spółek kapitałowych.

Doradztwo ekonomiczne mieści w sobie szerokie spektrum usług i jest skierowane do takich osób jak Ty.

Celem doradztwa ekonomicznego jest:

  • wspomaganie merytoryczne zarządu spółki w podejmowaniu kluczowych decyzji ekonomicznych,
  • interpretacja wyników pracy działu księgowego,
  • wyliczanie zdolności inwestycyjnych i płynności finansowej,
  • konsultacje w sprawie pozyskania kredytów i innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Twój zarząd otrzyma indywidualnego doradcę, który działał będzie na zasadach usługi Consierge Accounting Service.

Każda decyzja zarządu Twojej spółki będzie poparta solidną analizą oraz opinią w formie pisemnej (jeśli wymagać będzie tego sytuacja).

 

Nasze doradztwo uchroni Twój zarząd przed krytyką udziałowców, dotyczącą podejmowania lekkomyślnych decyzji w ryzykownych transakcjach rynkowych.

Zamknij