Spółki wynajmu nieruchomości z 8,5% CIT

Planowo już od początku nowego roku w życie wejdą nowe regulacje dla spółek REIT Ministerstwo Finansów upubliczniło stosowny projekt zmian dotyczących zmian w sposobie opodatkowania dochodów i wypłaty dywidend dla spółek sektora wynajmu nieruchomości.  Zmiany mają na celu w szerszej perspektywie na pobudzenie sektora budowy i wynajmu nieruchomości oraz skłonienie inwestorów do modernizacji już posiadanej infrastruktury. „Projektowana ustawa ma na…

Czytaj dalej

Przypominamy – PIT za 2016 rok tylko do 2 maja

W tym roku czas na złożenie PIT-u jest nieco dłuższy z powodu iż 30 kwietnia wypada w niedzielę Podatnicy rozliczający się za pomocą formularza PIT-37 mają więc odrobinę więcej czasu na złożenie deklaracji. Doświadczenie poprzednich lat uczy, że zwykle bardzo duża część obywateli zwleka z dopełnieniem tego obowiązku na ostatnią chwilę, co przekłada się zwykle na kolejki w urzędach skarbowych…

Czytaj dalej

Konfiskata rozszerzona podpisana przez Prezydenta

Prezydent złożył podpis pod nowelizacją ustawy o Kodeksie Karnym oraz niektórych innych ustaw wdrażających mechanizm tzw. konfiskaty rozszerzonej Pakiet zmian wycelowany jest w zorganizowaną przestępczość skarbową i ma na celu zarówno zwiększyć wykrywalność tego typu praktyk, jak i zniechęcić do podejmowania działań niezgodnych z prawem. Kontrowersyjne przepisy zakładają, że majątek pochodzący z działalności przestępczej będzie mógł zostać przejęty przez skarb…

Czytaj dalej

Ustalenia Rady UE do spraw Ekonomicznych i Finansowych

21 Marca w Brukseli przedstawiciele państw członkowskich debatowali na temat zmian w prawie i wspólnych regulacji podatkowych Jedną z głównych kwestii poruszanych na zgromadzeniu było wypracowaniu dyrektywy unijnej skłaniającej Państwa członkowskie do stosowania obniżonych stawek podatku VAT na publikacje książkowe, gazetowe oraz czasopisma. Reprezentanci dyskutowali również o wdrożeniu mechanizmu odwróconego podatku VAT dla dostaw towarów i świadczenia usług powyżej kwoty 10.000 euro.…

Czytaj dalej

Rząd rozważa ozusowanie umów o dzieło

W mediach co raz częściej mówi się o planach Rządu dot. ozusowania umów o dzieło W zeszłym tygodniu w DGP ukazał się wywiad z Henrykiem Kowalczykiem – szefem Stałego Komitetu Rady Ministrów, w którym kreśli on ideę równego traktowania wszystkich typów umów. Jak podkreślał minister – różne traktowanie form pracy jest powodem powstawania patologii i w rezultacie ucieczki przedsiębiorców w…

Czytaj dalej

„Dzień podatkowy” – pierwsze czytanie w Sejmie

Sejm zajął się wczoraj poselskim projektem nowelizacji ustawy o Ordynacji podatkowej Zgłoszony projekt zmian zakłada ustanowienie ujednoliconego terminu zapłaty wszystkich obowiązujących w kraju podatków oraz składania deklaracji podatkowych.  Roboczo zwany „dzień podatkowy” przypadałby na ostatni dzień kolejnego miesiąca. Jak podkreślają autorzy projektu, zmiany pozwolą na uproszczenie systemu podatkowego oraz ograniczą koszty zarówno po stronie budżetu państwa jak i samych przedsiębiorców. Firmy otrzymają więcej czas…

Czytaj dalej

Krajowa Administracja Skarbowa

Z dniem 1 marca 2017 funkcjonowanie rozpoczęła Krajowa Administracja Skarbowa Zmiany w strukturze oraz zasobach administracji podatkowej, Służby Celnej i Kontroli Skarbowej mają usprawnić ich skuteczność oraz pozwolić na lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów – zarówno finansowych jak i personalnych. Do jej celów należeć będzie między innymi: Przeciwdziałanie patologiom oraz działaniom przestępczym – poprzez utworzenie nowych pionów kontroli skupiających się na walce…

Czytaj dalej

Ceny transferowe 2017

Od 1 stycznia 2017 w życie weszły zmiany regulacji dla cen transferowych Nowelizacja dotyka przedsiębiorców/podmioty powiązane kapitałowo, dla których zmienia się sama definicja, próg powstania powiązań, sposób oraz terminy przygotowania dokumentacji. Nowe przepisy są efektem dostosowywania prawa krajowego do wspólnego systemu opodatkowania Unii Europejskiej, który zakłada ujednolicenie przepisów i wymogów dotyczących cen transferowych w ramach wspólnoty.  Podmioty powiązane – zmiana definicji…

Czytaj dalej

Split payment podatku VAT

Ministerstwo Finansów wycofuje się z pomysłu wdrożenia centralnego rejestru faktur, proponując jednocześnie nowe rozwiązania Centralny Rejestr Faktur miał być głównym narzędziem w walce Rządu z masowymi wyłudzeniami VAT,  jednak po szczegółowej analizie realizacja projektu została wstrzymana. Ministerstwo Finansów przekazało informację, że możliwy do osiągnięcia efekt uszczelnienia budżetu w ten sposób nie byłby na tyle skuteczny aby angażować czas i zasoby do jego…

Czytaj dalej

Składki ZUS w 2017 roku

Wraz z nadejściem nowego roku wzrosną składki ZUS Prognoza nowych kwot jest budowana w oparciu o art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w myśl którego kwota zadeklarowana nie może wynieść mniej niż 60% wartości miesięcznego, prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Rok 2017 przyniósł wiele zmian w przepisach podatkowych oraz wynagrodzeniach. Przyjęcie przez Sejm minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń…

Czytaj dalej
Zamknij